Kwb-lokaal


Meer dan 30 jaar werd het lokaal in de Schuurveldstraat beheerd door Kwb Oosterwijk, en kende iedereen het lokaal als ‘Kwb lokaal’. Het lokaal werd eind de jaren ‘80 met vereende krachten door vrijwilligers opgebouwd, en het was gedurende al die tijd het stokpaardje van onze Kwb-afdeling.


Voor de meeste Kwb-leden is het al jaren een vertrouwde plaats. Zij namen er deel aan onze Kwb-activiteiten of zij gebruikten het lokaal voor familiefeesten, babyborrels, fuiven en noem maar op.

De voorbije jaren is het lokaal ook de vaste locatie geworden voor het voetbalteam van FC Verachtert.


De jarenlange samenwerking met hen heeft er nu toe geleid dat Kwb Oosterwijk na al die jaren stopt met het beheren van het lokaal. FC Verachtert heeft het huurcontract overgenomen en FC Verachtert zal het beheer van het lokaal nu op zich nemen.


Nieuwe verhuringen zullen vanaf nu geregeld worden door FC Verachtert. Alle vragen die betrekking hebben op het lokaal (nieuwe en bestaande reservaties, kalender en beschikbaarheid van het lokaal, prijsinfo, afhalen van de sleutel enz.) kunnen gericht worden aan de mailbox kantine.fcverachtert@gmail.com van FC Verachtert.