Kwb-lokaal


Meer dan 30 jaar werd het lokaal in de Schuurveldstraat beheerd door Kwb Oosterwijk, en kende iedereen het lokaal als ‘Kwb lokaal’. Het lokaal werd eind de jaren ‘80 met vereende krachten door vrijwilligers opgebouwd, en het was gedurende al die tijd het stokpaardje van onze Kwb-afdeling.


Voor de meeste Kwb-leden is het al jaren een vertrouwde plaats. Zij namen er deel aan onze Kwb-activiteiten of zij gebruikten het lokaal voor familiefeesten, babyborrels, fuiven en noem maar op.

De voorbije jaren is het lokaal ook de vaste locatie geworden voor het voetbalteam van FC Verachtert.


De jarenlange samenwerking met hen heeft er nu toe geleid dat Kwb Oosterwijk na al die jaren stopt met het beheren van het lokaal. FC Verachtert heeft vanaf 1 augustus het huurcontract overgenomen en FC Verachtert zal het beheer van het lokaal nu op zich nemen.


Uiteraard zijn er enkele zaken die veranderen en dit zowel voor ons kwb-bestuur als voor onze kwb-leden. Hieronder vinden jullie alvast een aantal antwoorden op jullie vragen:


KWB-activiteiten

- Zullen de meeste kwb-activiteiten nog steeds doorgaan in het lokaal?

Ja, het lokaal zal nog steeds gebruikt worden door Kwb Oosterwijk, net zoals voorheen

- Kan je nog bij het bestuur van Kwb Oosterwijk terecht om het lokaal te huren?

Neen, nieuwe verhuringen zullen vanaf nu geregeld worden door FC Verachtert. Ook de bestaande verhuringen zullen door hen worden opgevolgd.

- Verandert dit iets aan de werking van Kwb Oosterwijk?

Neen, dit zal geen invloed hebben op de werking van ons bestuur en onze Kwb-vereniging


Huren van het lokaal

- Kunnen kwb-leden in de toekomst nog steeds het lokaal huren voor persoonlijk gebruik?

Ja, Kwb-leden kunnen het lokaal huren van FC Verachtert en kunnen nog steeds genieten van een voordeeltarief.

- Wat met de reeds bestaande huurovereenkomsten?

De bestaande huurovereenkomsten die werden afgesloten met Kwb Oosterwijk blijven geldig. Zij worden door FC Verachtert integraal overgenomen.

- Waar kan men terecht met vragen over het huren van het lokaal ?


Alle vragen die betrekking hebben op het lokaal (nieuwe en bestaande reservaties, kalender en beschikbaarheid van het lokaal, prijsinfo, afhalen van de sleutel enz.) kunnen gericht worden aan de mailbox kantine.fcverachtert@gmail.com van FC Verachtert.